Từ ngày bị trật xương sống người đau rần nên tui làm biệng Thứ bảy này cũng không ngoại lệ. Sáng ngủ tới 8 giờ...